Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2012

”Nyckeln till framgång är att fokusera vårt medvetna sinne på saker vi begär, inte på saker vi fruktar.”
– Brian Tracy; författare, motivationstalare, entreprenör och affärscoach

*

”The key to success is to focus our conscious mind on things we desire, not things we fear.”
– Brian Tracy; author, motivational speaker, entrepreneur and business coach

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Som jag nämnt förut får jag varje vardag meddelanden från Universum, genom Mike Dooleys sajt TUT.com. Dagens meddelande vill jag dela med mig av:

De tio-i-topp som de flesta verkar glömma bort angående tid och rymd är:

10. Du valde att vara här och du visste vad du gjorde.
9. Det finns inga ”tester” och du blir inte dömd.
8. Alla gör sitt bäst, med det de känner till.
7. Du har redan vad än det är du letar efter.
6. Du är av det Gudomliga, och det är alla andra också.
5. Religion behöver andlighet; andlighet behöver inte religion.
4. Du är naturligt lagd att lyckas – med allt du gör.
3. Du händer livet, livet händer inte dig.
2. Ordning, helande och kärlek vederlägger varje stund av kaos, smärta och rädsla.
1. Att följa ditt hjärta är bästa sättet att hjälpa andra.

As I’ve mentioned before I get notes from the Universe every workday, through Mike Dooley’s site TUT.com. I would like to share today’s note:

The Top 10 things about time and space, Ulrica, that most people seem to forget…

10. You chose to be here and you knew what you were doing.
9. There are no ”tests” and you’re not being judged.
8. Everyone’s doing their best, with what they know.
7. You already have whatever you’re looking for.
6. You are of the Divine, pure God, and so is everyone else.
5. Religion needs spirituality; spirituality does not need religion.
4. You’re naturally inclined to succeed – at everything you do.
3. You happen to life, life does not happen to you.
2. Order, healing, and love belie every moment of chaos, pain, and fear.
1. Following your heart is the best way to help others.

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

”Vad du motarbetar, kvarstår.”
– C.G. Jung, 1875-1961, schweizisk psykiater, psykolog, författare, idéhistoriker och mystiker

Energi flödar dit man vänder sin uppmärksamhet. Så, om du fokuserar på att motarbeta något mindre bra, skickar du mer energi till detta. Fokusera istället på det positiva som är dess motsats:

Var inte emot krig. Var för fred.
Var inte emot kriminalitet. Var för laglydighet.
Kämpa inte emot sjukdom. Kämpa för god hälsa.
Kämpa inte emot dina extra kilon. Kämpa för den vikt du vill väga.
Var inte emot en viss politik. Var för den politik du håller med.
Kämpa inte emot ditt missbruk. Kämpa för din nykterhet.
Kämpa inte emot arbetslöshet. Kämpa för alla ska ha ett jobb.
Kämpa inte emot fördomar. Kämpa för acceptans.

Märker du skillnaden?

”What you resist, persists.”
– C.G. Jung, 1875-1961, Swiss psychiatist, psychologist, author, intellectual historian and mystic

Energy flows where attention goes. So, if you put your focus on fighting something less good, you will be sending more energy to it. Focus instead on the positive that is its opposite:

Don’t be anti war. Be pro peace.
Don’t be against criminality. Be pro law obedience.
Don’t fight against disease. Fight for health.
Don’t struggle with your extra pounds. Focus on your perfect weight.
Don’t be anti certain politics. Be pro the ones you agree with.
Don’t fight against you addiction. Fight for your sobriety.
Don’t fight against unemployment. Fight for everyone having a job.
Don’t fight prejudice. Fight for acceptance.

See the difference?

Read Full Post »

Det enda jag ber om är att allting ska gå som jag vill.

 

Read Full Post »