Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘desire’

”Nyckeln till framgång är att fokusera vårt medvetna sinne på saker vi begär, inte på saker vi fruktar.”
– Brian Tracy; författare, motivationstalare, entreprenör och affärscoach

*

”The key to success is to focus our conscious mind on things we desire, not things we fear.”
– Brian Tracy; author, motivational speaker, entrepreneur and business coach

Read Full Post »

När jag kom till jobbet imorse noterade jag texten på en medarbetares t-shirt. Vad insiktsfullt, tänkte jag förvånat då jag inte hade väntat mig något sådant från denna partytjej i 25-års åldern. (Inget illa menat, hon bara verkar inte vara så långt i sin mognadsprocess att hon skulle inse visdomen i orden.)

”Take my advice – Don’t need it” läste jag på tröjan (ungefär ”Ta mitt råd – behöv det inte”). Enligt attraktionslagen är det när vi känner ett desperat behov av något som vi drar till oss ännu mer behov av detta något. Det är när vi kan lägga undan känslan av behov och rikta in oss på begär, önskningar, åtrå som vi börjar tippa vågskålen till att attrahera vad vi vill ha in i våra liv.

För mig kändes det som en påminnelse att se tröjan så här en måndagsmorgon.

Sen att det visade sig faktiskt stå ”Take my advice – I don’t need it” (Ta mitt råd – jag behöver det inte) på tröjan, det är en annan femma! 😀

When I came to work this morning I noticed the text on one of my co-worker’s t-shirts. How insightful, I thought surprised since I hadn’t expected something like that from this party girl in her mid 20’s. (No offense intended, she just doesn’t seem to be that far ahead in her growth process to realise the wisdom of those words.)

”Take my advice – Don’t need it” I read on the t-shirt. According to the Law of Attraction, it is when we feel a desperate need for something that we attract more need of it. It is when we can put that feeling of need aside and focus on desire, wishes and craving that we start to tip the scales toward attracting what we want to see in our life.
 
For me it felt like a reminder to see that t-shirt, on a Monday morning and all.

The fact that the t-shirt actually said ”Take my advice – I don’t need it” is a different story! 😀

Read Full Post »