Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Citat / quotes’ Category

(Scroll down for English version)

Astrid Lindgren förmedlade mer visdom genom sina böcker än man förstod som barn. Jag kom inte ihåg detta från Pippi-böckerna, men när jag hörde det så tänkte jag att så borde man ju tänka så klart! Bara för att man aldrig provat något förut, varför utgår man från att man kanske INTE kan?

Pippi Långstrump

”I ‘ve never tried that, so I’m quite sure I can do it!”
– Pippi Longstocking

Astrid Lindgren (1907-2002, Swedish author) conveyed more wisedom through her books than one understood as a child. I didn’t remember this from the Pippi Longstocking books, but when I heard it I thought that this is how one obviously should think! Just because one has never tried something before, why presuppose that one might NOT be able to do it?

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

”Att vara dig själv i en värld som konstant försöker att göra dig till någonting annat är den största prestationen.”

– Ralph Waldo Emerson (1803-1882), amerikansk författare och filosof

Ralph_Waldo_Emerson

Ralph Waldo Emerson

”To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.”

– Ralph Waldo Emerson (1803-1882), American writer and philosopher

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

”Bara för att detta är en väldigt tuff träning betyder det inte att du måste säga ‘åh, jag kastar in handduken’. Du använder handduken till att torka svetten.”

– Shaun T, amerikansk fitnesstränare och koreograf

Shaun-T

”Just because this is a very hard workout, doesn’t mean you have to say ‘oh I’m thowing in the towel’. You use the towel to wipe the sweat.”

– Shaun T, American fitness trainer and choreographer

Read Full Post »

”Det finns inga lata människor, bara människor med kraftlösa målsättningar. Dvs målsättningar som inte motiverar dem.”

-Anthony Robbins, amerikansk motivationstalare och författare

(Personlig respons: TACK!)

anthony robbins

*

”People are not lazy, they simply have impotant goals. That is, goals that do not inspire them.”

-Anthony Robbins, American motivational speaker and author

(Personal respons: THANK YOU!)

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Jag gillar ord. Att uttrycka mig med ord, specifikt i skrift, är utmanande. Intressant. Roligt. Spännande. Ibland är det enda sättet för mig att få ur mig hur jag tänker och känner. Som när jag var barn och var arg på mina föräldrar – jag kunde inte säga det till dem utan jag skrev lappar istället.

Jag kan vara rätt känslig vad gäller personers ordval. En gång skickade jag ett förslag till en redaktör på en tidning och fick svaret att det inte var något för dem. Jag tog lite illa vid mig eftersom jag tolkade svaret som mycket hårdare än det kanske var menat. Ett enda ord hade kunnat göra hans svar mjukare: nog. ”Det var nog inte något för dem.” Då hade jag uppfattat det som om han sa tack, men nej tack. Istället blev det ett rungande ”är du inte klok i huvudet” i mina ögon.

Därför var det med igenkännande ögon som jag läste detta citat idag:

”Skillnaden mellan det rätta ordet och det nästan rätta ordet
är skillnaden mellan en blixt och en eldfluga.”

– Mark Twain (1835-1910), amerikansk författare och humorist.

Mark Twain

Ett sista citat om ord, från tv-serien ”Hannibal”:

”Ord är levande ting. De har personlighet, åsikt, agenda.”
-Dr. Hannibal Lecter (played by Mads Mikkelsen)

I like words. To express myself with wiords, specifically in writing, is challenging. Interesting. Fun. Exciting. Sometimes it’t the only way for me to get out what I’m thinking and feeling. Like when I was a child and was angry with my parents – I couldn’t tell them so I wrote notes instead.

I can be pretty sensitive when it comes to people’s choice of words. Once I sent a suggestion to an editor at a magazine and got the reply that it was not something for them. I felt a little offended since I interpreted the reply as much harsher than it perhaps was intended. One single word could have made his reply softer: probably. ”It was probably not something for them.” Then I would have interpreted it as if he said thanks, but no thanks. Instead it turned into resounding ”are you out of your mind” in my eyes.

That’s why it was with recognition that I read this qoute today:

”The difference between the right word and the almost right word
is the difference between lightning and a lightning bug.”

– Mark Twain (1835-1910), American author and humorist.

Mark Twain
A final quote about words, from the TV-show ”Hannibal”:

”Words are living things. They have personality, point-of-view, agenda.”

-Dr. Hannibal Lecter (played by Mads Mikkelsen)

Read Full Post »

”Det är upprepningen av affirmationer som leder till tillförsikt.
Och det är när den tillförsikten blir djup övertygelse som saker börjar att hända.” 

– Muhammad Ali
*
”It’s the repetition of affirmations that leads to belief.
And once that belief becomes a deep conviction, things begin to happen.”

– Muhammad Ali
Muhammad-Ali

Read Full Post »

”Det är mer skamfullt att misstro våra vänner än att bli bedragna av dem.”
– Konfucius, 551-479 f.Kr. 

…Även fast det inte alltid känns som så.
*
”It is more shameful to distrust our friends than to be decieved by them.”
– Confucius, 551-479 B.C

…Even though it doesn’t always feel like that.

Confucius

Read Full Post »

Nelson Mandela

”Ingen föds att hata en annan person för deras hudfärg eller deras bakgrund eller deras religion. Människor måste lära sig att hata och om de kan lära sig att hata kan de bli lärda att älska, för kärlek kommer mer naturligt till människohjärtat än dess motsats.”
– Nelson Mandela, 1918-2013

*

“No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.”
– Nelson Mandela, 1918-2013

Nelson Mandela

 

Read Full Post »

Detta citat kändes väldigt träffande för mig just nu, något att ha i åtanke…

”De relationer du har attraherat in i ditt liv i just denna stund, är precis de du behöver i ditt liv just i denna stund.
Det finns en dold mening bakom alla händelser och denna dolda mening tjänar din egen utveckling.”

– Deepak Chopra, indisk-amerikansk läkare och författare

*

This quote feels very appropriate for me at the moment, something to keep in mind…

”Whatever relationships you have attracted in your life at this moment, are precisley the ones you need in your life at this moment.
There is a hidden meaning behind all events, and this hidden meaning is serving your own evolution.”

– Deepak Chopra, Indian-American physician and author

deepak

Read Full Post »

”Den bästa tidpunkten att plantera ett träd var 20 år sedan.
Den näst bästa tidpunkten är nu.”

– kinesiskt ordspråk

*

”The best time to plant a tree was 20 years ago.
The second best time is now.”

– Chinese proverb

spira

Read Full Post »

Older Posts »