Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘quote’

(Scroll down for English version)

Astrid Lindgren förmedlade mer visdom genom sina böcker än man förstod som barn. Jag kom inte ihåg detta från Pippi-böckerna, men när jag hörde det så tänkte jag att så borde man ju tänka så klart! Bara för att man aldrig provat något förut, varför utgår man från att man kanske INTE kan?

Pippi Långstrump

”I ‘ve never tried that, so I’m quite sure I can do it!”
– Pippi Longstocking

Astrid Lindgren (1907-2002, Swedish author) conveyed more wisedom through her books than one understood as a child. I didn’t remember this from the Pippi Longstocking books, but when I heard it I thought that this is how one obviously should think! Just because one has never tried something before, why presuppose that one might NOT be able to do it?

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

”Att vara dig själv i en värld som konstant försöker att göra dig till någonting annat är den största prestationen.”

– Ralph Waldo Emerson (1803-1882), amerikansk författare och filosof

Ralph_Waldo_Emerson

Ralph Waldo Emerson

”To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.”

– Ralph Waldo Emerson (1803-1882), American writer and philosopher

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

”Bara för att detta är en väldigt tuff träning betyder det inte att du måste säga ‘åh, jag kastar in handduken’. Du använder handduken till att torka svetten.”

– Shaun T, amerikansk fitnesstränare och koreograf

Shaun-T

”Just because this is a very hard workout, doesn’t mean you have to say ‘oh I’m thowing in the towel’. You use the towel to wipe the sweat.”

– Shaun T, American fitness trainer and choreographer

Read Full Post »

”Det finns inga lata människor, bara människor med kraftlösa målsättningar. Dvs målsättningar som inte motiverar dem.”

-Anthony Robbins, amerikansk motivationstalare och författare

(Personlig respons: TACK!)

anthony robbins

*

”People are not lazy, they simply have impotant goals. That is, goals that do not inspire them.”

-Anthony Robbins, American motivational speaker and author

(Personal respons: THANK YOU!)

Read Full Post »

”Det är upprepningen av affirmationer som leder till tillförsikt.
Och det är när den tillförsikten blir djup övertygelse som saker börjar att hända.” 

– Muhammad Ali
*
”It’s the repetition of affirmations that leads to belief.
And once that belief becomes a deep conviction, things begin to happen.”

– Muhammad Ali
Muhammad-Ali

Read Full Post »

Nelson Mandela

”Ingen föds att hata en annan person för deras hudfärg eller deras bakgrund eller deras religion. Människor måste lära sig att hata och om de kan lära sig att hata kan de bli lärda att älska, för kärlek kommer mer naturligt till människohjärtat än dess motsats.”
– Nelson Mandela, 1918-2013

*

“No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.”
– Nelson Mandela, 1918-2013

Nelson Mandela

 

Read Full Post »

Detta citat kändes väldigt träffande för mig just nu, något att ha i åtanke…

”De relationer du har attraherat in i ditt liv i just denna stund, är precis de du behöver i ditt liv just i denna stund.
Det finns en dold mening bakom alla händelser och denna dolda mening tjänar din egen utveckling.”

– Deepak Chopra, indisk-amerikansk läkare och författare

*

This quote feels very appropriate for me at the moment, something to keep in mind…

”Whatever relationships you have attracted in your life at this moment, are precisley the ones you need in your life at this moment.
There is a hidden meaning behind all events, and this hidden meaning is serving your own evolution.”

– Deepak Chopra, Indian-American physician and author

deepak

Read Full Post »

Older Posts »