Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘pro’

(Scroll down for English version)

”Vad du motarbetar, kvarstår.”
– C.G. Jung, 1875-1961, schweizisk psykiater, psykolog, författare, idéhistoriker och mystiker

Energi flödar dit man vänder sin uppmärksamhet. Så, om du fokuserar på att motarbeta något mindre bra, skickar du mer energi till detta. Fokusera istället på det positiva som är dess motsats:

Var inte emot krig. Var för fred.
Var inte emot kriminalitet. Var för laglydighet.
Kämpa inte emot sjukdom. Kämpa för god hälsa.
Kämpa inte emot dina extra kilon. Kämpa för den vikt du vill väga.
Var inte emot en viss politik. Var för den politik du håller med.
Kämpa inte emot ditt missbruk. Kämpa för din nykterhet.
Kämpa inte emot arbetslöshet. Kämpa för alla ska ha ett jobb.
Kämpa inte emot fördomar. Kämpa för acceptans.

Märker du skillnaden?

”What you resist, persists.”
– C.G. Jung, 1875-1961, Swiss psychiatist, psychologist, author, intellectual historian and mystic

Energy flows where attention goes. So, if you put your focus on fighting something less good, you will be sending more energy to it. Focus instead on the positive that is its opposite:

Don’t be anti war. Be pro peace.
Don’t be against criminality. Be pro law obedience.
Don’t fight against disease. Fight for health.
Don’t struggle with your extra pounds. Focus on your perfect weight.
Don’t be anti certain politics. Be pro the ones you agree with.
Don’t fight against you addiction. Fight for your sobriety.
Don’t fight against unemployment. Fight for everyone having a job.
Don’t fight prejudice. Fight for acceptance.

See the difference?

Read Full Post »