Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mike Dooley’

”Tankar blir till ting. Välj de goda tankarna.”

– Mike Dooley, www.TUT.com

*

”Thoughts become things. Choose the good ones.”

– Mike Dooley, www.TUT.com

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Som jag nämnt förut får jag varje vardag meddelanden från Universum, genom Mike Dooleys sajt TUT.com. Dagens meddelande vill jag dela med mig av:

De tio-i-topp som de flesta verkar glömma bort angående tid och rymd är:

10. Du valde att vara här och du visste vad du gjorde.
9. Det finns inga ”tester” och du blir inte dömd.
8. Alla gör sitt bäst, med det de känner till.
7. Du har redan vad än det är du letar efter.
6. Du är av det Gudomliga, och det är alla andra också.
5. Religion behöver andlighet; andlighet behöver inte religion.
4. Du är naturligt lagd att lyckas – med allt du gör.
3. Du händer livet, livet händer inte dig.
2. Ordning, helande och kärlek vederlägger varje stund av kaos, smärta och rädsla.
1. Att följa ditt hjärta är bästa sättet att hjälpa andra.

As I’ve mentioned before I get notes from the Universe every workday, through Mike Dooley’s site TUT.com. I would like to share today’s note:

The Top 10 things about time and space, Ulrica, that most people seem to forget…

10. You chose to be here and you knew what you were doing.
9. There are no ”tests” and you’re not being judged.
8. Everyone’s doing their best, with what they know.
7. You already have whatever you’re looking for.
6. You are of the Divine, pure God, and so is everyone else.
5. Religion needs spirituality; spirituality does not need religion.
4. You’re naturally inclined to succeed – at everything you do.
3. You happen to life, life does not happen to you.
2. Order, healing, and love belie every moment of chaos, pain, and fear.
1. Following your heart is the best way to help others.

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Varje vardag får jag ett meddelande från Universum på mejlen. Det är förstås inte från Universum självt, utan tänkvärda och finurliga ord skrivna av Mike Dooley. Idag kom detta:

”Varken en befordran, viktnedgång, att hitta sin själsfrände, eller att bli miljardär garanterar lycka. Inget garanterar lycka. Ingen destination är mäktig nog. Ingen dröm som blivit sanning duger.

Därför att lycka, kära vän, som inte är närvarande i början av en resa kommer inte att vara närvarande vid dess slutmål.”

Något att tänka på? 🙂

Every weekday I get a note from the Universe on my email. Of course it isn’t the Universe itself writing, but thoughtful and clever words written by Mike Dooley. Today I got this:

”Neither a promotion, losing weight, finding a soul mate, not becoming a billionair will ensure happiness. Nothing ensures happiness. No destination is great enough. No dream come true will do.

Because happiness, dear friend, that’s not present at the start of a journey will not be present  at its end.”

Something to think about? 🙂

Read Full Post »

Jag lyssnade på en inspelning av Mike Dooley, en av mina favoriter inom lärandet om attraktionslagen, medan jag gick hemåt. Folk undrade nog vad jag log och skrattade åt, men jag kunde inte hålla mig – han är för rolig. 🙂

En sak som fick mig att både skratta och tänka efter var att vi inte behöver oroa oss för att universum ska missa något när vi försöker attrahera saker. Han tog som exempel en kvinna som hade gjort en lista på egenskaper som hon önskade sig i en man, men han dök aldrig upp hur hon än jobbade på det. Hon undrade om det berodde på att hon hade glömt att lägga till ”singel” som en av egenskaperna…

Nej, försäkrade Mike. Universum är inte taskig på det viset. Universum spelar inte spel med oss. I stort räcker det med att sikta in oss på att önska oss lycka. Om du inte vet exakt vad du vill ha – fokusera på känslan LYCKA (känslan är viktigast av allt). Universum vet vad som krävs för att göra dig lycklig. Och om du är orolig för att universum ska göra dig lycklig men pank… glöm det. Som jag sa, universum spelar inga spel.

 

I was listening to a recording of Mike Dooley, one of my favorites in the teaching of the Law of Attraction, while I was walking home.People probably wondered what I was smiling and laughing about, but I just couldn’t keep it together – he’s too funny! 🙂

One thing that made me both laugh and think was that we don’t have to worry that the universe will miss something that we’re trying to attract. He took as an example a woman who had made a list of qualities she wished to see in a man, but he never showed up no matter how she tried to attract him into her life. She wondered if it was because she had forgotten to add ”single” to her list of qualities…

No, Mike assured. The universe isn’t mean that way. The universe doesn’t play games with us. Basically it’s enough to aim for happiness. If you don’t know what you want – focus on feeling HAPPY (feeling is the most important part of it all). The universe knows what it takes to make you happy. And if you’re worried that the universe will make you happy but broke… forget it. Like I said, the universe doesn’t play games.

Read Full Post »