Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘notes from the universe’

(Scroll down for English version)

Som jag nämnt förut får jag varje vardag meddelanden från Universum, genom Mike Dooleys sajt TUT.com. Dagens meddelande vill jag dela med mig av:

De tio-i-topp som de flesta verkar glömma bort angående tid och rymd är:

10. Du valde att vara här och du visste vad du gjorde.
9. Det finns inga ”tester” och du blir inte dömd.
8. Alla gör sitt bäst, med det de känner till.
7. Du har redan vad än det är du letar efter.
6. Du är av det Gudomliga, och det är alla andra också.
5. Religion behöver andlighet; andlighet behöver inte religion.
4. Du är naturligt lagd att lyckas – med allt du gör.
3. Du händer livet, livet händer inte dig.
2. Ordning, helande och kärlek vederlägger varje stund av kaos, smärta och rädsla.
1. Att följa ditt hjärta är bästa sättet att hjälpa andra.

As I’ve mentioned before I get notes from the Universe every workday, through Mike Dooley’s site TUT.com. I would like to share today’s note:

The Top 10 things about time and space, Ulrica, that most people seem to forget…

10. You chose to be here and you knew what you were doing.
9. There are no ”tests” and you’re not being judged.
8. Everyone’s doing their best, with what they know.
7. You already have whatever you’re looking for.
6. You are of the Divine, pure God, and so is everyone else.
5. Religion needs spirituality; spirituality does not need religion.
4. You’re naturally inclined to succeed – at everything you do.
3. You happen to life, life does not happen to you.
2. Order, healing, and love belie every moment of chaos, pain, and fear.
1. Following your heart is the best way to help others.

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Varje vardag får jag ett meddelande från Universum på mejlen. Det är förstås inte från Universum självt, utan tänkvärda och finurliga ord skrivna av Mike Dooley. Idag kom detta:

”Varken en befordran, viktnedgång, att hitta sin själsfrände, eller att bli miljardär garanterar lycka. Inget garanterar lycka. Ingen destination är mäktig nog. Ingen dröm som blivit sanning duger.

Därför att lycka, kära vän, som inte är närvarande i början av en resa kommer inte att vara närvarande vid dess slutmål.”

Något att tänka på? 🙂

Every weekday I get a note from the Universe on my email. Of course it isn’t the Universe itself writing, but thoughtful and clever words written by Mike Dooley. Today I got this:

”Neither a promotion, losing weight, finding a soul mate, not becoming a billionair will ensure happiness. Nothing ensures happiness. No destination is great enough. No dream come true will do.

Because happiness, dear friend, that’s not present at the start of a journey will not be present  at its end.”

Something to think about? 🙂

Read Full Post »