Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘TUT.com’

”Tankar blir till ting. Välj de goda tankarna.”

– Mike Dooley, www.TUT.com

*

”Thoughts become things. Choose the good ones.”

– Mike Dooley, www.TUT.com

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Som jag nämnt förut får jag varje vardag meddelanden från Universum, genom Mike Dooleys sajt TUT.com. Dagens meddelande vill jag dela med mig av:

De tio-i-topp som de flesta verkar glömma bort angående tid och rymd är:

10. Du valde att vara här och du visste vad du gjorde.
9. Det finns inga ”tester” och du blir inte dömd.
8. Alla gör sitt bäst, med det de känner till.
7. Du har redan vad än det är du letar efter.
6. Du är av det Gudomliga, och det är alla andra också.
5. Religion behöver andlighet; andlighet behöver inte religion.
4. Du är naturligt lagd att lyckas – med allt du gör.
3. Du händer livet, livet händer inte dig.
2. Ordning, helande och kärlek vederlägger varje stund av kaos, smärta och rädsla.
1. Att följa ditt hjärta är bästa sättet att hjälpa andra.

As I’ve mentioned before I get notes from the Universe every workday, through Mike Dooley’s site TUT.com. I would like to share today’s note:

The Top 10 things about time and space, Ulrica, that most people seem to forget…

10. You chose to be here and you knew what you were doing.
9. There are no ”tests” and you’re not being judged.
8. Everyone’s doing their best, with what they know.
7. You already have whatever you’re looking for.
6. You are of the Divine, pure God, and so is everyone else.
5. Religion needs spirituality; spirituality does not need religion.
4. You’re naturally inclined to succeed – at everything you do.
3. You happen to life, life does not happen to you.
2. Order, healing, and love belie every moment of chaos, pain, and fear.
1. Following your heart is the best way to help others.

Read Full Post »