Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘stupid’

(Scroll down for English version)

Vi får lära oss tidigt att vi inte ska säga dumma saker till varandra, men inte lika ofta påpekas det för oss att vara snälla mot oss själva.

En fras som jag tror de flesta av oss har inprogrammerad är ”vad dum jag är”. De små orden slinker lätt ut så fort vi gör något som vid första anblick verkar dumt, slarvigt och ”jag borde ha vetat bättre. Jag vet att jag gör det. Och det är svårt att sluta. Jag har försökt! Men orden är snabbare ut ur min mun än tanken som ska hindra dem.

 Grejen är den att ingen har mer makt över dig än du själv. Vad du säger till dig själv är en mycket större influens än du kanske tror. Särskilt om du säger det högt istället för ”bara” tänker det. Säger du något högt om dig själv så får du det budskapet repeterat (och därmed indoktrinerat) tre gånger: när du tänker tanken, när du säger tanken och när du hör tanken.

 Så, vad du säger till dig själv om dig själv?

SE PÅ DITT LIV MED EFTERSNÄLLHET.
SLUTA STRAFFA DIG SJÄLV FÖR SAKER FRÅN DITT FÖRFLUTNA.
ISTÄLLET FÖR ATT SLÅ DIG FÖR PANNAN OCH FRÅGA:
”VAD TÄNKTE JAG PÅ?”
TA ETT ANDETAG OCH STÄLL DEN SNÄLLARE FRÅGAN:
”VAD LÄRDE JAG MIG?”

We are taught early on not to say mean things to each other, but not as often is it pointed out to us that we should be nice to ourselves.

A phrase that I think most of us (or is it just Swedes?) have programmed in us is ”I’m so stupid”. Those small words slip out so easily whenever we do something that at first glance seem dumb, sloppy and ”I should know better”. I know I do it. And it’s difficult to stop. I’ve tried! But the words jump more quickly out of my mouth, than the thought that is supposed to stop them.

The thing is that no one has more power over you than you do. What you tell yourself has more influence than you might think. Especially if you say things out loud rather than ”just” think them. If you tell yourself something out loud you will get that message repeated (and thereby indoctrinated) thee times: when you think it, when you speak it and when you hear it.

So, what do you say to yourself about yourself?

Read Full Post »