Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘snöget’

(Scroll down for English version)

Ibland är vi människor lite blasé för vad som finns i världen. Vi tror att vi sett allt, vet allt… Jag tycker det är härligt att förundras över allt fantastiskt som finns på vår jord och då speciellt i växt- och djurvärlden. En del djur kanske inte ser ut som mycket för världen, men har otroliga färdigheter för att överleva. Ta t ex snögeten som klättrar efter bergväggar för att få i sig salt.

(Foto: Joel Sartore)

Andra djur ser otroliga ut, med fantastiska färger och mönster. Som Violsnäckan, en s k nakensnäcka.

(Foto: redbubble.com)

Eller denna puckelstrit av arten Metcalfiella vicina vars nymfer (mellanstadiet i utvecklingen från ägg till fullt utvecklad individ) är otroligt färggranna.

(Foto: David Guzman)

Så, du måste hålla med… det måste vara en rätt fantastisk värld som har såna varelser. Och det var bara tre exempel.

Sometime we humans are a little jaded regarding what exists in this world. We think that we have seen it all, know it all… I think it’s wonderful to be astounded by all the fantastic things that exist on this planet and especially in the plant and animal world. Some animals might not look like much, but have amazing skills to survive. Like for example the mountain goat that climbs rock walls to get a lick of salt.

(Photo: Joel Sartore)

Other animals look amazing, with fantastic colors and patterns. Like the Blue dragon nudibranch.

(Photo: redbubble.com)

Or this treehopper Metcalfiella vicina whose nymphs (the stage between egg and fully developed insect) is incredibly colorful.

(Photo: David Guzman)

Now, you must agree… it has to be a pretty amazing world to have such creatures in it. And those were just three examples.

Read Full Post »