Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sanning’

Alla bär vi på ”sanningar”. Påståenden som vi har lärt oss genom livet, via våra föräldrar, kamrater, TV… en del är harmlösa, andra kan komma i vår väg.

Särskilt om vi försöker oss på att använda Attraktionslagen. Hur man än försöker att t ex attrahera mer pengar in i sitt liv, så kommer det inte att fungera om du har en underliggande övertygelse som motarbetar det. T ex ”pengar växer inte på träd”, ”pengar är roten till allt ont”, ”rika människor är dåliga människor”. Så länge som en negativ känsla finns inom dig, i detta fall gentemot pengar, så kan du använda alla verktyg du har för att försöka attrahera pengar – det kommer inte att fungera särskilt bra. Om alls.

Så, hur beter man sig då för att ändra denna djupliggande inställning? Bob Doyle, som jag nämnde i ett tidigare inlägg, föreslår en del olika metoder, så som Silvametoden, EFT (Emotional Freedom Techniques) och PSTEC (Percussive Suggestion Technique). (Länkarna leder till sajter på engelska, men åtminstone EFT finns att läsa om på ett par svenska sajter – googla! :))

Själv har jag provat på EFT och har hittills fått bra resultat. För närvarande håller jag på att sätta mig in i Silvametoden och PSTEC för att se om de passar mig eller inte.

EFT fungerar ungefär som akupunktur, men istället för att använda nålar för att ”rätta till” energin i kroppen så knackar man med fingertopparna på vissa specifika områden på kroppen. När man väl lärt sig hur man gör tar det inte mer än någon minut att göra hela proceduren.

För att få en snabb uppfattning – och det gäller alla tre metoderna – kolla på youtube. Det finns många videos där som visar hur man gör.

We all carry ”truths”. Assertions that we have learned through life, through our parents, friends, TV… some are harmless, others may stand in our way.

Especially if we try to use the Law of Attraction. No matter how muh you try to e.g. attract more money into your life, it won’t work if you have an underlying conviction which resists it. Like ”money doesn’t grow on trees”, ”money is the root to all evil”, ”rich people are bad people”. As long as you have a negative feeling inside you, in this case towards money, you can use all the tools you have to attempt to attract money – it won’t work very well. If at all.

So, how do you do to change these underlying attitudes? Bob Doyle, who I mentioned in an earlier post, suggests some methods such as the Silva method, EFT (Emotional Freedom Techniques) and PSTEC (Percussive Suggestion Technique).

I myself have tried EFT and so far I’ve had good results. At the moment I’m getting acquainted with the Silva Method and PSTEC to see if they might suit me or not.

EFT works a little like acupuncture, but instead of using needles to ”adjust” the energy in the body, you tap with your fingertips on specific areas on your body. Once you learn the order of the procedure, it doesn’t take more than a few minutes to do it all from start to finish.

To get  a quick idea – and this goes for all three methods – check out youtube. There are pleny of videos there that show how it’s done.

Read Full Post »

Det finns mer sanning i den här låten än vad folk kanske tror.

There is more truth in this song than people might think.

 

 

Read Full Post »

Tänkte på hur saker man lär sig som barn etsar sig fast och blir ”sanningar” som följer en genom livet. Att uppfattningar man fått under sina första år, hur felaktiga de än må vara, sitter kvar genom ens uppväxt och även i vuxen ålder och kan bli begränsningar.

Jag kan ta mig själv som exempel. Som barn fick jag för mig att jag redan skulle kunna saker fastän jag inte hade lärt mig dem än. Man gick inte i skolan för att lära sig, utan för att visa vad man kunde. Vilket ledde till stor besvikelse på mig själv när jag inte kunde något som jag trodde andra kunde. Jag vet inte varifrån jag fick denna inställning, men det satt kvar länge. Än idag gör det sig påmint ibland.

Ett annat exempel är min inställning till möjligheten att vinna. Jag tror att det kan komma ifrån stunder i min barndom då jag såg hur min bror vann men inte jag. Som den gången vi fick en slant var av mormor för att köpa varsin lott. Min bror vann 100kr (detta var sent 70-tal/tidigt 80-tal så 100kr var inte lite pengar) medan jag vann 5kr. Gissa min besvikelse.

Eller när vi köpte en lott var vid ett tivolistånd, ett sådant där man alltid vinner något – det gäller bara att välja rätt snöre att dra i. Min bror vann ett mjukdjur i form av Hacke Hackspett. Jag vann en liten plastfigur, en sån som är av tunn enfärgad plast och ihålig…

Dessa erfarenheter har förmodligen etsats sig fast i mitt minne som bevis på att jag aldrig vinner. (Jag skyller inte på något vis denna inställning på min bror, det vill jag göra klart.)

 

Människors hjärnor skiljer sig inte så mycket från elefantens.

När elefanten är liten binder dess ägare fast den vid ett stort träd eller en metallstav som körs långt ner i marken. Elefantungen lär sig snart att den inte kan komma loss när den är bunden. Därför, när elefanten sedan är vuxen, kan dess ägare binda fast djuret vid en liten pinne och elefanten gör inga försök att komma loss. För elefanten är det en betingad sanning att om den är fastbunden är det ingen mening att försöka komma loss.

På samma sätt är det en betingad sanning inom mig att jag inte vinner på lotter, trots att jag intellektuellt vet att jag har lika stor chans som alla andra. Möjligen är detta också varför jag inte tycker om att tävla – att om jag inte kan vinna på lotter, så kan jag inte vinna i tävlingar heller… tål att funderas på.

 

Självanalys så här på en torsdag eftermiddag.

Tänkaren av August Rodin

 

Read Full Post »