Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘negativ’

(Scroll down for English version)

Med tanke på hur vi bombarderas varje dag av information och hur denna information för det mesta är av negativt slag, vill jag påstå att det gamla uttrycket ”vad man inte vet har man inte ont av” innehåller väldigt mycket sanning och är väl värt att följa.

Considering how we are bombarded every day by information and how this information for the most part is of the negative kind, I would say that the old proverb ”ignorance is bliss” holds a lot of truth and is well worth following.

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Jag vill dela med mig av några kloka råd från Natalie Ledwell från Mindmovies när det gäller att hantera negativa människor. Det är inte lätt att fortsätta vara positiv och fokuserad på sina drömmar och mål om man är omringad av sådana personer – men det är inte alltid självklart hur man slipper undan negativiteten. Natalie ger tre tips om hur man kan hantera negativa människor:

Tips #1: Ta det inte personligt
När någon är negativt inställd mot dig eller dina mål eller drömmar, har det oftast inte ett dugg att göra med dig! Istället är det vanligen deras egna problem – ofta en spegelbild av deras egna missnöje – så låt deras negativa kommentarer gå in i ena örat och ut genom det andra!

Tips #2: Du har kontrollen över ditt eget liv
Oavsett vad andra kanske säger har du i slutändan kontrollen över din egen verklighet och dina tankar. Så kom ihåg: när andra får dig att känna dig nere har du makten att vända på det och resa dig igen.

Tips #3: Beröm dem!
Om någon är negativ eller taskig mot andra är de förmodligen t o m ännu taskigare mot sig själva. Tänk vad missnöjda de måste känna sig hela tiden. Så försök ge dem en komplimang. Vad är denna person bra på? Vad gillar du hos honom/henne? Bejaka de positiva sakerna och ge beröm för dem. Personen kommer troligen att bli väldigt överraskad till en början och kanske även avvisa komplimangen, men inombords kommer han/hon att känna sig riktigt bra.

Bara ett tips. Eller tre. 🙂

I want to share some good advise from Natalie Ledwell at Mindmovies when it comes to dealing with negative people. It’s not easy to stay positive and focused on your dreams and goals if you are surrounded by such people – but it’s not always obvious how to get away from the negativity. Natalie gives three tipson how to deal with such people:

Tip #1: Don’t take it personally
When someone else is negative towards you or your goals or dreams, it often has absolutely nothing to do with you! Instead, it’s usually their own issue – often a reflection of their own inner unhappiness – so just let their negative comments go in one ear and out the other!

Tip #2: You are in control of your own life
No matter what others may say, you are ultimately in charge of your reality and your thoughts. So remember: when others start to make you feel down, you have the power to turn it around and pick yourself back up.

Tip #3: Praise them!
If someone is negative or mean to others, chances are they’re even harder on themselves. Imagine how unhappy they must feel all the time. So try giving them a compliment. What are the things the person is good at? What do you like about the person? Recognize the positive things and praise them for it. They will most likely be really surprised at first and might even reject the compliment, but on the inside they will feel really good.

Just a tip. Or three. 🙂

Read Full Post »

Om du skulle få välja att varje dag må bra oavsett vilka omständigheter du lever i, eller må dåligt oavsett vilka omständigheter du lever i – vad skulle du välja då?

Jag tippar på att de allra flesta, även de som inte vill erkänna det, skulle välja att må bra.

Så varför gör du inte det? Varför väljer du i praktiken att må dåligt när du i teorin hellre mår bra? Därför att det bara är i teorin, svarar du kanske nu. Det går inte att göra i praktiken. Men är det verkligen så?

 

Jag är bara ett av de levande bevisen på att det går att ändra sitt välmående oavsett vilken livssituation man befinner sig i. Du kanske tycker att jag har det rätt bra ändå om man jämför med många andra människor i världen, som t ex bor i krigshärdar, u-länder, katastrofdrabbade länder. Men även där finns det människor som väljer att må bra oavsett vad som sker omkring dem. Skillnaden är om du låter de yttre omständigheterna styra dig, istället för de inre, inuti dig. Om du ändrar på dina inre omständigheter kommer en present; nämligen att de yttre omständigheterna börjar ändas som påföljd.

 

 Ja, det tar disciplin att ändra på sig. Det är inte enkelt att bara vända på sitt tankesätt som det är att vända på ett mynt, eftersom det är ett inlärt beteende. Men det går att ändra på. Om du vill.

Vill du hellre t ex gå i stark motvind och regn och bara fokusera på hur hemskt vädret är – eller vill du kunna gå i samma sorts väder och ändå le? Ändå kunna känna glädje och kanske t o m tacksamhet? Oavsett omständigheterna?

 

 Om du idag har ett tankesätt där kanske 80 % av dina tankar reflekterar det negativa och enbart 20 % det positiva – då är oddsen att du, vid en ny situation, kommer att tänka negativt, agera negativt. Om du bestämmer dig för att försöka ändra denna inställning så gäller det att vid varje tillfälle rätta dig själv när du per automatik tänker negativt. ”Stopp!” får du tänka och sen ta ett steg tillbaka för att aktivt ändra hur du tänker i den situationen.

En dag kommer det att slå över. Du kommer att 51% av gångerna reagera positivt och när det händer är det nedförsbacke – det kommer bara bli lättare för varje tillfälle att se det positiva, att må bra och procenttalet kommer att öka tills du kan gå i ösregnet och skratta åt hur tokigt vädret kan vara.

Singing in the rain - Gene Kelly

Read Full Post »