Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘my own worst enemy’

(Scroll down for English version)

Du har säkert hört uttrycket ”min egen värsta fiende”. Hur vi själva kan stå i vår egen väg. Hur vi kan hacka på oss och intala oss att vi inte duger. Hur ingen annans ord kan ha större, mer nedbrytande inverkan på oss. För om vi har minsta tro på oss själva kan ingen annan ta det ifrån oss – men om tron inte finns, eller om den brutits ner tidigt, då kan vi vara försvarslösa inför vår egen inre kritiker.
Detta är, vill jag påstå, något vi lärt oss. Jag tänker på hur min äldsta brorsdotter utbrast en gång medan hon spelade ett datorspel: ”jag är fett bra på det här”. Jag minns inte hur gammal hon kan ha varit, men det var ett underbart ärligt beröm hon gav sig själv som vi nästan endast hör från barn. Eller inte ens beröm –  hon konstaterade fakta. Hon var sin egen bästa vän, istället för sin egen värsta fiende.

Jag har idag själv haft en dust med min egen värsta fiende. Medan jag skrev en jobbansökan dök ”fienden” upp med påståenden som ”tror du verkligen att du har en chans?” och ”ska du verkligen skriva så?”… Denna gång lyckades jag till slut att slå dövörat till. Oavsett om min ansökan kommer att leda till något eller ej, så är det viktigaste att vara min egen bästa vän, inte min värsta fiende.

Samma sak gäller dig. 🙂


I’m sure you’ve heard the expression ”my own worst enemy”. How we can stand in our own way. How we can pick on ourselves and tell ourselves that we’re not good enough. How no one else’s words can have a bigger, more destructive impact on us. Because if we have the slightest faith in ourselves no one can take it away from us – but if the faith isn’t there, or if it was broken down early, then we may be defenseless before our own inner critic.
This is, I suggest, something we learn. I think of my eldest niece who once exclaimed while playing a video game: ”I rock at this game”. I donät recall how old she might have been, but it was a wonderful, honest praising she gave herself that we almost only hear from children. Or not even a praising – she stated facts. She was her own best friend, instead of her own worst enemy.

Today I have myself had a tussle with my own worst enemy. While I was writing a job application the ”enemy” showed up with statements such as ”do you really thing you stand a chance?” and ”are you sure you want to write it like that?”… This time I managed eventually to turn a deaf ear. No matter whether the application will lead to something or not, the important thing is to be my own best friend, not my own worst enemy.

Same goes for you. 🙂

Read Full Post »