Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘money’

En del säger att pengar är roten till all ondska. Och många känner att det är fel att vilja ha pengar, att det per automatik gör en människa till girig och allmänt dålig  som person. Själv hävdade jag att det snarare är kärleken till pengar som är roten till all ondska.

Men på väg hem idag så kom jag fram till att jag har fel. Att älska något är aldrig fel, vare sig det är pengar, en person, en tro, en företeelse, ett föremål… det är när man låter kärleken förvridas till girighet och liknande som ondskan börjar slå rot.

Det är aldrig kärleken som är dålig, och inte heller det som man älskar. Det är när kärleken förvrids till något ohälsosamt som det blir dåligt.

 

Some claim that money is the root to all evil. And many feel that it is wrong to want money, that it automatically makes you into a greedy and generally bad person. I used to suggest that it is rather the love of money that is the root to all evil.

But on the way home today I concluded that I’ve been wrong. To love something is never wrong, whether it be mpney, a person, a faith, a phenomenon, an object… it is when you let that love get distorted into greed and such that evil start to take root.

It is never love that is evil, nor the thing you love. It is when that love is twisted into something unhealthy that it becomes evil.

 

Read Full Post »