Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘mental’

(For English version, scroll down)

Om du inte redan har investerat i en, så tycker jag att du borde skaffa en på en gång.

En mental papperskorg.

Hur många gånger har du inte varit full av entusiasm över en idé du fått och glatt har du berättat om det för någon bara för att få höra ”men vad dumt” eller ”tror du verkligen det skulle fungera” eller liknande. Och pyyyyyys går luften ur en. Man tappar sugen. Man ifrågasätter sin idé och/eller sig själv och har man otur så börjar man ifrågasätta alla idéer man får framöver. 

Eller kanske har du blivit sjuk, berättat detta för någon som då börjar oja om att ”när jag var sjuk med det så blev jag inte frisk på månader” eller ”jag kände någon som hade den sjukdomen och de dog av det”. Hur bra tror du det är för dig att höra sånt? Motivationstalaren dr. Wayne Dyer berättade att när han blev diagnostiserad med en sällsynt form av cancer så började folk skicka brev och tidningsurklipp om hur illa det gått för andra som haft denna sorts cancer. Uppmuntrande, eller hur? Folk menar väl, men det kan bli så fel.

Dr. Wayne Dyer använde sig av den mentala papperskorgen. Precis som papperskorgen du har på din dator dit du drar en oönskad fil och POOF… borta.

 Nästa gång du berättar om dina framtidsdrömmar eller någon bra idé du fått och du får negativ, icke stödjande respons – använd din mentala papperskorg och…

If you haven’t already invested in one, then I think you should get on right away.  

A mental trash can.

How many times have you been full of enthusiasm about an idea and excitedly you told someone only to be told ”that’s stupid” or ”do you really think that would work?” or something similar. And hiiiiiiss, you feel deflated. You lose your enthusiasm. You question your idea and/or yourself and if it gets really bad, you start to question every idea you get from then on.

Or maybe you’ve come down with an illness, told someone about this who in turn start ranting about how ”when I got that illness I didn’t get better for months” or ”I knew someone who had that illness and they died from it”. How good to think that is for you to hear? The motivational speaker dr. Wayne Dyer told the story of how when he got diagnoed with a rare kind of cancer, people started sending him letters and new paper clippings of how bad things had gone for others who had had that particular kind of cancer. Encouraging, wasn’t it? People mean well, but it can so backfire.

Dr. Wayne Dyer used the mental trash can. Just like the trash can on your computer to which you drag unwanted files and POOF… gone.

Next time you tell someone about your dreams for the future or some great idea you’ve had and you get a negative, unsupportive response – use your mental trash can and…

Read Full Post »