Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘media’

(Scroll down for English version)

Med tanke på hur vi bombarderas varje dag av information och hur denna information för det mesta är av negativt slag, vill jag påstå att det gamla uttrycket ”vad man inte vet har man inte ont av” innehåller väldigt mycket sanning och är väl värt att följa.

Considering how we are bombarded every day by information and how this information for the most part is of the negative kind, I would say that the old proverb ”ignorance is bliss” holds a lot of truth and is well worth following.

Read Full Post »

När jag var barn trodde jag att uttrycket ”inga nyheter är goda nyheter” betydde att alla nyheter är dåliga nyheter – det finns inga nyheter som kan vara goda.
Om man ser på nyhetsrapporteringarna så kan man verkligen tro att min uppfattning från barndomen var korrekt. Det är inte ofta vi får höra eller läsa goda nyheter om man vänder sig till media. Men är det deras fel?
Går man in på t ex Aftonbladet och läser en del mindre viktiga nyheter kan man finna en hel del kommentarer från läsarna där de ifrågasätter om artikeln kan anses vara nyheter, man ondgör sig över vad tidningen skriver.

Men Aftonbladet (precis som andra tidningar) levererar vad läsarna visar intresse för. De rapporterar om hemskheter därför att det skjuter försäljningen i taket. (Kan man klandra dem för att de vill/behöver tjäna pengar?) De skriver om kändisars småsaker därför att folk läser om det – oavsett om läsarna tycker det är nyhetsvärde eller inte, det ger dem åtminstone en chans att klaga. Och är det något folk älskar att göra så är det att klaga – se bara på mig nu, som klagar på att folk klagar! 😀

Själv håller jag mig endast smått uppdaterad om vad som händer i landet och i världen, för jag vet att för mycket nyheter sänker mitt humör och påverkar min uppfattning om tillvaron. Det är alldeles för viktigt för mig att ha ett så gott humör som möjligt varje dag.

Och om jag märker att humöret sjunker tar jag till ett knep – jag tänker på sånt som gör mig glad! Som sången ”Det bästa jag vet” från musikalen ”Sound of music”:

När en hund bits, när ett bi sticks
När min glädje flytt
då tänker jag blott på det bästa jag vet
och då blir jag glad på nytt

 

When I was a kid I thought that the expression ”no news is good news” meant that all news is bad news – there is no such thing as good news.
Looking at what is reported in the news media every day you might think that my interpretation as a kid was correct.  It is not often we get to hear or read good news. But is it the media’s fault?
If you visit one of our evening papers and read some of the less important news articles, you can find quite a few comments from readers where they question if the articles can be considered newsworthy.

But all papers and magazines are delivering what readers show intrest in. They report disasters and atrocities because that makes sales go through the roof. (Can you blame them for wanting/needing to make money?) They write about celebrities and their smallest matters because people read it – whether they think it’s newsworthy or not, at least it gives them a chance to complain. And if it’s one thing people love to do, it’s complain – just look at me now, I’m complaining about people complaining! 😀

I try to keep myself mildly updated about what goes on in the country and in the world, because I know that too much news brings my mood down and affect my perception of what life really is like. It is much too important to me to be in as good a mood as possible every day.

And if I notice that my mood is swaying I use a trick – I think of things that make me happy! Like the song ”My Favorite Things” from the musical ”The Sound of Music”:

When the dog bites
When the bee stings
When I’m feeling sad
I simply remember my favorite things
And then I don’t feel so bad

 

Read Full Post »