Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘mayakalendern’

(Scroll down for English version)

Som många andra har jag väntat på detta datum. Men inte för att jag tror att världens undergång är på intågande. Nej, jag har sett fram emot startdatumet för förändringarnas tid. För jag hoppas att det är så. Att vågen nu tippar över till att vi går från dystra till bättre tider.

Det kommer inte att ske över en natt. Inte över en vecka eller en månad. Långsamt kommer det att vända, precis som med vintersolståndet – det är vändpunkten, men det dröjer ändå innan vi ser resultat, innan vi märker att dagarna blir längre.
Jag tror på att det kommer att bli bättre. Det är mörkast före gryningen.

P.S. Detta skulle ha publicerats den 21:a, men det blev något tok så det fick bli den 23:e istället. Så kan det gå.

Like many others I’ve waited for this date. But not because I think the end of the world is approaching. No, I’ve been looking forward to the starting date for a time for change. Because I hope that is what’s happening. That the scales are tipping from bad to better times.

It won’t happen over night. Nor over a week or a month. Slowly it will turn, just like the winter solstice – it’s the turning point, but it will still take time before we see the results, before we notice that the days are getting longer.

I believe that things will get better. It’s always darkest before dawn.

P.S. This should have been published on the 21st but I had some problems so it got published on the 23rd instead. Them’s the breaks.

Read Full Post »