Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘lycklig’

(Scroll down for English version)

När jag slog på tv:n i morse möttes jag av ord som fångade mitt intresse. Det var Micael Dahlén (professor i ekonomi, föreläsare och författare) som pratade om förväntningar och hur de formar våra liv.

”HUR KAN GRAPEFRUKT SMAKA APELSINJUICE? Varför är man lyckligare före giftermålet än efter? Hur kan iPhone utses till världens bästa telefon innan den nått handeln? Varför satsar filmbranschen på trilogier?

Svaret är förväntningar. Förväntningar har också lett till att imorgon blivit viktigare än idag. I en tid när allt är tillgängligt har vi blivit allt mer intresserade av vad som väntar runt hörnet.

På så sätt har vi byggt ett förväntningssamhälle där vi rusar mot nästa jobb, nästa sak, nästa dejt. Vi strävar mot ett nextopia som lovar att nästa vad-som-helst är bättre än någonting vi upplevt tidigare. I Förväntningssamhället finns det gott om möjligheter för att bli lycklig. Samtidigt har det aldrig varit svårare att förbli lycklig.”  – http://swe.nextopia.info/

Det är något att ha i åtanke och jag kommer att ta reda på mer av vad han har att förmedla. I min värld är förväntningar bra, om man vågar ge sig hän – MEN detta måste kombineras med att vara glad och nöjd med det man har idag. Är du inte nöjd med din nuvarande tillvaro blir det mycket svårare för bättre ting att nå fram till dig. Så, förvänta dig enbart goda ting – men sträva efter att vara lycklig här och nu, med det du har.

When I turned on the TV this morning I was met by words that caught my attention. It was Micael Dahlén (professor of economics, lecturer and author) who spoke of expectations and how they shape our lives.

”HOW CAN GRAPEFRUIT TASTE LIKE ORANGE JUCIE? Why are you more blissful before the wedding than after? How can iPhone be named the world’s best phone before it’s reached the market? What does the movie industry go for triologies?

The answer is expectations. Expectations has also lead to tomorrow being more important than today. In a time when all is accessible we have become more intrested in what lies around the corner.

And so we have built a society of expectations where we rush toward the next job, the next thing, the next date. We strive for a nextopia that promises that the next whatever is better than anything we’ve experienced before. In the Society of Expectations there are plenty of opportunities to be happy. At the same time it has never been more difficult to stay happy.”  – http://nextopia.info/

It’s something to keep in mind and I will find out more about what Micael Dahlén has to convey. In my world expectations are good, if you dare to give in to them – BUT it has to be combined with being happy and content with what you have today. If you are not happy with your current existence it will be a lot harder to get better things to reach you. So, expect only good things – but strive to be happy, here and now with what you’ve got.

Read Full Post »

Jag lyssnade på en inspelning av Mike Dooley, en av mina favoriter inom lärandet om attraktionslagen, medan jag gick hemåt. Folk undrade nog vad jag log och skrattade åt, men jag kunde inte hålla mig – han är för rolig. 🙂

En sak som fick mig att både skratta och tänka efter var att vi inte behöver oroa oss för att universum ska missa något när vi försöker attrahera saker. Han tog som exempel en kvinna som hade gjort en lista på egenskaper som hon önskade sig i en man, men han dök aldrig upp hur hon än jobbade på det. Hon undrade om det berodde på att hon hade glömt att lägga till ”singel” som en av egenskaperna…

Nej, försäkrade Mike. Universum är inte taskig på det viset. Universum spelar inte spel med oss. I stort räcker det med att sikta in oss på att önska oss lycka. Om du inte vet exakt vad du vill ha – fokusera på känslan LYCKA (känslan är viktigast av allt). Universum vet vad som krävs för att göra dig lycklig. Och om du är orolig för att universum ska göra dig lycklig men pank… glöm det. Som jag sa, universum spelar inga spel.

 

I was listening to a recording of Mike Dooley, one of my favorites in the teaching of the Law of Attraction, while I was walking home.People probably wondered what I was smiling and laughing about, but I just couldn’t keep it together – he’s too funny! 🙂

One thing that made me both laugh and think was that we don’t have to worry that the universe will miss something that we’re trying to attract. He took as an example a woman who had made a list of qualities she wished to see in a man, but he never showed up no matter how she tried to attract him into her life. She wondered if it was because she had forgotten to add ”single” to her list of qualities…

No, Mike assured. The universe isn’t mean that way. The universe doesn’t play games with us. Basically it’s enough to aim for happiness. If you don’t know what you want – focus on feeling HAPPY (feeling is the most important part of it all). The universe knows what it takes to make you happy. And if you’re worried that the universe will make you happy but broke… forget it. Like I said, the universe doesn’t play games.

Read Full Post »