Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘love’

”En antropolog frågade en gång en Hopiindian varför så många av hans folks sånger handlade om regn.
Hopiindianen svarade, ”Därför att det är så knappt om vatten. Är det därför som så många av era sånger handlar om kärlek?”

Ur ”Gila: en amerikansk flods liv och död” av Gregory McNamee

*

”An anthropologist once asked a Hopi why so many of his people’s songs were about rain.
The Hopi replied, ”Because water is so scarce. Is that why so many of your songs are about love?”

From ”Gila: Life and Death of an American River” by Gregory McNamee

Read Full Post »

Jag funderade på vad jag skulle tillägna mitt hundrade inlägg.
Ett citat? Ett stycke musik? Visdomsord?
Mitt val blir en tribut till att se detaljerna omkring oss som visar vad den enda kraften i universum är…

I pondered on to what I would dedicate my one hundredth post. 
A quote? A piece of music? Words of wisdom? 
I choose to pay a tribute to noticing the details around us that show what the only force in the universe is…

Hänger du med?
Get it?

Read Full Post »

”Kärlek missförstås vara en känsla;
egentligen är det ett medvetandetillstånd, ett sätt av varande i världen, ett sätt att se sig själv och andra.”

– Dr. David Hawkins (psykiater, läkare, researcher and pionjär inom medvetandeforskning och spiritualism)

”Love is misunderstood to be an emotion;
actually, it is a state of awareness, a way of being in the world, a way of seeing oneself and others.”

-Dr. David Hawkins (psychiatrist, physician, researcher and pioneer in the fields of conciousness research and spirituality)

Read Full Post »

En del säger att pengar är roten till all ondska. Och många känner att det är fel att vilja ha pengar, att det per automatik gör en människa till girig och allmänt dålig  som person. Själv hävdade jag att det snarare är kärleken till pengar som är roten till all ondska.

Men på väg hem idag så kom jag fram till att jag har fel. Att älska något är aldrig fel, vare sig det är pengar, en person, en tro, en företeelse, ett föremål… det är när man låter kärleken förvridas till girighet och liknande som ondskan börjar slå rot.

Det är aldrig kärleken som är dålig, och inte heller det som man älskar. Det är när kärleken förvrids till något ohälsosamt som det blir dåligt.

 

Some claim that money is the root to all evil. And many feel that it is wrong to want money, that it automatically makes you into a greedy and generally bad person. I used to suggest that it is rather the love of money that is the root to all evil.

But on the way home today I concluded that I’ve been wrong. To love something is never wrong, whether it be mpney, a person, a faith, a phenomenon, an object… it is when you let that love get distorted into greed and such that evil start to take root.

It is never love that is evil, nor the thing you love. It is when that love is twisted into something unhealthy that it becomes evil.

 

Read Full Post »