Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Konfucius’

”Det är mer skamfullt att misstro våra vänner än att bli bedragna av dem.”
– Konfucius, 551-479 f.Kr. 

…Även fast det inte alltid känns som så.
*
”It is more shameful to distrust our friends than to be decieved by them.”
– Confucius, 551-479 B.C

…Even though it doesn’t always feel like that.

Confucius

Read Full Post »

Människan är ofta så fokuserad på att fixa saker och/eller andra människor, att man inte inser att allt börjar hos en själv. Som Gandhi sa ”var den förändring du vill se i världen”.
Jag har använt detta citat av Konfucius förut, men tycker att det är värt att upprepa.

 ”För att få världen i ordning måste vi först få nationen i ordning;
För att få nationen i ordning måste vi få familjen i ordning;
För att få familjen i ordning måste vi utveckla vårt personliga liv;
Och för att utveckla vårt personliga liv måste vi först ställa våra hjärtan rätt.”

 Människan är snabb att försöka åtgärda symptomen. Vid en fysisk sjukdom hjälper det inte kärnproblemet om vi tar mediciner för att minska symptomen. Medicinerna kommer bara att åstadkomma fler symptom som behöver nya mediciner… samma sak gäller i samhället. Tillfälliga lösningar är just det – tillfälliga. Gå till kärnan av problemet och ”bota” det istället.

Man is so often focused on fixing things and/or other people that he/she doesn’t realize that it all starts with himself/herself. As Gandhi said “be the change you want to see in the world”. I’ve used this quote from Confucius before, but I think it’s well worth repeating.

“To put the world in order, we must first put the nation in order;
to put the nation in order, we must put the family in order;
to put the family in order, we must cultivate our personal life;
and to cultivate our personal life, we must first set our hearts right.”

Man is quick to try and fix the symptoms. With a physical illness it doesn’t help the core problem if we take medicine to reduce the symptoms. The medicines will only cause more symptoms that need new medicines… the same problem applies to the community. Temporary solutions are just that – temporary. Go to the core of the problem and “cure” that instead.

 

Read Full Post »

”Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me” (pinnar och stenar må bryta mina ben, men ord kan aldrig skada mig) är ett engelskt uttryck för att visa på att ord inte kan skada oss.

Å ena sidan kan jag hålla med – rent fysiskt kan inte ord skada oss (så länge man inte lever i t ex Harry Potters värld vill säga). Men alla som någonsin har blivit mobbade eller på annat vis utsatts för verbalt plågande vet att det inte alltid är så enkelt att värja sig mot ord.

Pinnar och stenar...

 Orden i sig är harmlösa. Egentligen. Plocka upp en ordbok och plöj igenom den – även de ord som är förolämpande, anstötliga eller allmänt otrevliga har i det sammanhanget ingen laddning. Ingen energi. Det är när vi människor laddar dem som orden får inflytande.

För en person som jag, som tycker om att skriva och använda noggrant utvalda ord för att uttrycka mig, är det självklart att ord har laddningar. Deras energi varierar beroende på vem som använder orden, därför att ord betyder trots allt olika för oss alla. Ja, vi kan i stort ha samma definition på ett ord men om vi börjar gräva lite mer kan vi snart komma fram till små nyanser, små skillnader i detaljer för vad ett visst ord egentligen betyder för oss. Och se hur någon annan ser på samma ord lite annorlunda.

För mig finns även skillnaden i vilket språk jag använder. Svenska är mitt modersmål men jag använder även engelskan en hel del och därför har t ex uttrycket ”I did it” en mycket starkare känslomässig laddning för mig när jag vill peppa upp mig själv, än om jag tänker ”jag gjorde det”. Däremot har frasen ”jag älskar dig” aldrig större betydelse än när jag säger det på svenska. ”I love you”, ”Je t’aime”, ”Te quiero”, ”Aloha wau ia o’e”, ”Ti amo”… ingen av dessa språk kan ge den frasen samma känslomässiga betydelse för mig, som svenskan.

Ord är mer än simpel överföring av information. För att citera Konfucius igen: ”Ord är hjärtats röst”.

 

Mer om ord: https://karnifflesint.wordpress.com/2011/08/09/varda-spraket/

Read Full Post »

By three methods we may learn wisdom:

First, by reflection, which is the noblest;
Second, by imitation, which is the easiest; and
Third, by experience, which is the bitterest.

 

Genom tre metoder kan vi nå visdom:

För det första, genom eftertanke, vilket är det noblaste
För det andra, genom att härma, vilket är det lättaste och
För det tredje genom erfarenhet, vilket är det bittraste

Read Full Post »