Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘inställning’

Alla bär vi på ”sanningar”. Påståenden som vi har lärt oss genom livet, via våra föräldrar, kamrater, TV… en del är harmlösa, andra kan komma i vår väg.

Särskilt om vi försöker oss på att använda Attraktionslagen. Hur man än försöker att t ex attrahera mer pengar in i sitt liv, så kommer det inte att fungera om du har en underliggande övertygelse som motarbetar det. T ex ”pengar växer inte på träd”, ”pengar är roten till allt ont”, ”rika människor är dåliga människor”. Så länge som en negativ känsla finns inom dig, i detta fall gentemot pengar, så kan du använda alla verktyg du har för att försöka attrahera pengar – det kommer inte att fungera särskilt bra. Om alls.

Så, hur beter man sig då för att ändra denna djupliggande inställning? Bob Doyle, som jag nämnde i ett tidigare inlägg, föreslår en del olika metoder, så som Silvametoden, EFT (Emotional Freedom Techniques) och PSTEC (Percussive Suggestion Technique). (Länkarna leder till sajter på engelska, men åtminstone EFT finns att läsa om på ett par svenska sajter – googla! :))

Själv har jag provat på EFT och har hittills fått bra resultat. För närvarande håller jag på att sätta mig in i Silvametoden och PSTEC för att se om de passar mig eller inte.

EFT fungerar ungefär som akupunktur, men istället för att använda nålar för att ”rätta till” energin i kroppen så knackar man med fingertopparna på vissa specifika områden på kroppen. När man väl lärt sig hur man gör tar det inte mer än någon minut att göra hela proceduren.

För att få en snabb uppfattning – och det gäller alla tre metoderna – kolla på youtube. Det finns många videos där som visar hur man gör.

We all carry ”truths”. Assertions that we have learned through life, through our parents, friends, TV… some are harmless, others may stand in our way.

Especially if we try to use the Law of Attraction. No matter how muh you try to e.g. attract more money into your life, it won’t work if you have an underlying conviction which resists it. Like ”money doesn’t grow on trees”, ”money is the root to all evil”, ”rich people are bad people”. As long as you have a negative feeling inside you, in this case towards money, you can use all the tools you have to attempt to attract money – it won’t work very well. If at all.

So, how do you do to change these underlying attitudes? Bob Doyle, who I mentioned in an earlier post, suggests some methods such as the Silva method, EFT (Emotional Freedom Techniques) and PSTEC (Percussive Suggestion Technique).

I myself have tried EFT and so far I’ve had good results. At the moment I’m getting acquainted with the Silva Method and PSTEC to see if they might suit me or not.

EFT works a little like acupuncture, but instead of using needles to ”adjust” the energy in the body, you tap with your fingertips on specific areas on your body. Once you learn the order of the procedure, it doesn’t take more than a few minutes to do it all from start to finish.

To get  a quick idea – and this goes for all three methods – check out youtube. There are pleny of videos there that show how it’s done.

Read Full Post »

Om du skulle få välja att varje dag må bra oavsett vilka omständigheter du lever i, eller må dåligt oavsett vilka omständigheter du lever i – vad skulle du välja då?

Jag tippar på att de allra flesta, även de som inte vill erkänna det, skulle välja att må bra.

Så varför gör du inte det? Varför väljer du i praktiken att må dåligt när du i teorin hellre mår bra? Därför att det bara är i teorin, svarar du kanske nu. Det går inte att göra i praktiken. Men är det verkligen så?

 

Jag är bara ett av de levande bevisen på att det går att ändra sitt välmående oavsett vilken livssituation man befinner sig i. Du kanske tycker att jag har det rätt bra ändå om man jämför med många andra människor i världen, som t ex bor i krigshärdar, u-länder, katastrofdrabbade länder. Men även där finns det människor som väljer att må bra oavsett vad som sker omkring dem. Skillnaden är om du låter de yttre omständigheterna styra dig, istället för de inre, inuti dig. Om du ändrar på dina inre omständigheter kommer en present; nämligen att de yttre omständigheterna börjar ändas som påföljd.

 

 Ja, det tar disciplin att ändra på sig. Det är inte enkelt att bara vända på sitt tankesätt som det är att vända på ett mynt, eftersom det är ett inlärt beteende. Men det går att ändra på. Om du vill.

Vill du hellre t ex gå i stark motvind och regn och bara fokusera på hur hemskt vädret är – eller vill du kunna gå i samma sorts väder och ändå le? Ändå kunna känna glädje och kanske t o m tacksamhet? Oavsett omständigheterna?

 

 Om du idag har ett tankesätt där kanske 80 % av dina tankar reflekterar det negativa och enbart 20 % det positiva – då är oddsen att du, vid en ny situation, kommer att tänka negativt, agera negativt. Om du bestämmer dig för att försöka ändra denna inställning så gäller det att vid varje tillfälle rätta dig själv när du per automatik tänker negativt. ”Stopp!” får du tänka och sen ta ett steg tillbaka för att aktivt ändra hur du tänker i den situationen.

En dag kommer det att slå över. Du kommer att 51% av gångerna reagera positivt och när det händer är det nedförsbacke – det kommer bara bli lättare för varje tillfälle att se det positiva, att må bra och procenttalet kommer att öka tills du kan gå i ösregnet och skratta åt hur tokigt vädret kan vara.

Singing in the rain - Gene Kelly

Read Full Post »