Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘gratitude’

(Scroll down for English version)

Lättare sagt än gjort, som det heter. Att ärligt känna tacksamhet är inte alltid lätt. Ibland är man mitt i stormen och kan inte förstå hur något av det som händer kan vara något att vara tacksam över. Och man behöver inte förstå det på en gång. Med tiden kommer förhoppningsvis insikten. Personligen väljer jag att tro på att vad som än händer i mitt liv är det av en anledning – om något tas bort ur min tillvaro, hur kärt det än är, så är det för att göra rum för något bättre. Det är för mitt eget bästa.

Denna övertygelse är varför jag skaffade min senaste tatuering. Jag har länge velat ha något som påminner mig om Attraktionslagen och om vikten av att känna tacksamhet för vad man har. Det hawaiiska språket är vackert och deras ord för ”tack” är likaså: Mahalo. Så, i onsdags tatuerade jag in det ordet på min högra arm tillsammans med en havssköldpadda, Honu, som är bl a ett tursamt tecken.

20131221_174509

Min resa till Hawaii var full av känslostormar men i efterhand är det bara glädje och tacksamhet som jag känner när jag tänker tillbaka på den tiden. Min tatuering är till för att påminna mig om tacksamhet men också för att framkalla känslan av glädje – den resan var trots allt något av det bästa jag någonsin gjort i mitt liv.

Det ironiska är att någon timme efter att jag tatuerade mig så fick jag reda på något som krossade mitt hjärta – en person som jag totalt litat på svek mig på ett sätt jag aldrig hade väntat mig. Det är i alla fall min sanning, hans sanning är förmodligen något annat.
Just nu kan jag inte känna tacksamhet, men så småningom kommer jag att göra mitt allra bästa för att finna silverkanten på även detta moln.

 

Easier said than done, they say. To honestly feel gratitude isn’t always easy. Sometimes you’re in the middle of the storm and cannot understand how anything of what just happened can be something to be grateful for. And you  don’t have to understand it right away. With time insight will hopefully come. Personally I choose to believe that whatever happens in my life, it’s for a reason – if something is removed from my life, however precious, it’s to make room for something better. It is for my own good.

This conviction is why I got my latest tattoo. I’ve wanted for a long time something to remind me of the Law of Attraction and the importance of feeling gratitude for all that you have. The Hawaiian language is beautiful and their word for ”thank you” is as well: Mahalo. So, last Wednesday I had the word tattooed into my right arm along with a sea turtle, Honu, which among other things is a sign of good luck.

20131221_174509

My journey to Hawaii was full of emotional storms but in the end I feel only joy and gratitude when I think of that time. My tattoo is there to remind me to be grateful but also to bring forth the feeling of joy – the journey was after all one of the best things I have ever done in my life.

The irony is that some hour after I had the tattoo done, I found out something that broke my heart – a person I totally trusted betrayed me in a way I had never expected. That is in any case my truth, his truth is probablu something else.
Right now I cannot feel gratitude, but eventually I will try my best to find the silver lining even on this cloud.

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

”När du stiger upp på morgonen, tacka för morgonljuset, för ditt liv och din styrka. Tacka för din mat och för glädjen i att leva. Om du inte ser någon anledning att tacka ligger felet hos dig.”

Tecumseh (1768-1813)
Ledare för Shawneeindianerna

“When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food, and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself.”

Tecumseh (1768-1813)
Native American leader of the Shawnee

Read Full Post »

(Scroll down for English version)

Så här på juldagen vill jag passa på att önska alla som råkar titta in här på denna blogg en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Kom ihåg: attityd är allt och tacksamhet är vägen till överflöd.

 

On this Christmas Day I want to take the opportunity to wish everyone who happens upon on this blog a very Merry Christmas and a Happy New Year!

Remember: attitude is everything and gratitude is the road to plenty.

Read Full Post »

”Tacksamhet är inte bara den främsta av dygder,
den är förfader till alla de andra.”
– Cicero, 106 f.Kr – 43 f.Kr

*

”Gratitude is not only the greatest of virtues,
but the parent of all the others.”
– Cicero, 106 BC – 43 BC

Read Full Post »