Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘focus’

(Scroll down for English version)

Jag prenumererar på en del nyhetsbrev av olika innehåll, allt från bläckpatroner till visdomsord. Idag kom det ett av den senare sorten som fick mig att vakna till. Den förmedlade något jag redan visste, men som med det mesta behöver man ibland påminnas om saker man redan vet men låtit falla åt sidan. Så här stod det:

”Universum vet inte om vibrationen du ger ut är på grund av något du ser eller något du minns eller något du föreställer dig. Den bara tar emot vibrationen och besvarar den med saker som matchar den.”

Det påminde mig om att släppa allt mitt gnäll om diverse saker i min tillvaro och istället fokusera på det goda, det jag uppskattar och det jag önskar se i mitt liv. Jag hade glömt det, på sätt och vis.remember

 

I subscribe to some newsletters of different contents, ranging from ink cartridges to words of wisdom. Today one of the latter kind came that woke me up. It conveyed something I already knew, but like it is with most things you sometimes need to be reminded of things you know but have let fall to the side. This is what it said:

”The Universe does not know whether the vibration that you’re offering is because of something you’re observing or something you’re remembering or something that you are imagining. It just receives the vibration and answers it with things that match it.”

It reminded me to let go of all my whining about various things in my life and instead focus on the good, the things I appreciate and want to see in my life. I had forgotten that, in a way.remember

 

Read Full Post »

Behöver jag säga mer?

Need I say more?

Read Full Post »

Eftersom jag själv upplevde en stark känsla av brist i helgen så tänkte jag ta upp det ämnet här.
Om man fokuserar på brist i sitt liv här och nu, attraherar man mer brist in i sitt liv. ”Energy flows where attention goes” – energi flödar dit ens uppmärksamhet riktas. Ibland händer det dock att man glömmer bort sig, att bristen på vad-det-nu-kan-vara gör sig så tydlig, saknaden blir så överväldigande att man inte kan låta bli att notera det. Och kanske göra som jag gjorde; mer eller mindre drunkna i det känslomässigt. Tills man – förhoppningsvis – tar sig ur det.

En annan sak att undvika som är besläktad med ”brist i nutid” är att tänka sig att inte längre ha brist ”någon gång i framtiden”. Vilket bara gör att detta något fortsätter att befinna sig i framtiden – och framtiden kommer egentligen aldrig, eftersom när man väl når fram till framtiden så har det blivit nutid!

Så, saknar du något i dag i ditt liv? Ta fem minuter varje dag, sätt dig till rätta och se till att du inte störs – och fokusera på känslan av att ha det du saknar HÄR OCH NU. Fyll dig själv med känslan av tacksamhet och glädje över att du har det du önskar just nu. Känns det svårt att dra fram dessa känslor, svårt att veta hur de känns? Låtsas. Fake it til you make it. Det finns så mycket kraft i fantasin, mer än vad vi tror. Fantasin är en av dörröppningarna till kontakt med energier.

För att citera en av mina favoriter, Albert Einstein:
”Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskap är begränsad till det vi känner till och förstår just nu, medan fantasin omfattar hela världen och allt som någonsin kommer att kännas till och förstås.”

Since I myself experienced a strong feeling of lack this weekend, I thought I would bring up the subject here.
If you focus on lack in your life here and now, you will attract more lack into your life. ”Energy flows where attention goes”. Sometimes though it happens that you forget, that the lack of whatever-it-might-be is so distinct, the absence is so overwhelming that you can’t help but to  notice it. And perhaps to what I did; more or less drown in it emotionally. Until you – hopefully – make your way out of it.

Another thing to avoid which is related to ”the lack in the now” is to think of not having this lack ”sometime in the future”. Which only causes this something to remain in the future – and the future doesn’t really ever arrive, since once you reach the future it’s become the present!

So, are you missing something today in your life? Take five minutes a day, make yourself comfortable and make sure you’re not disturbed – and focus on the feeling of having that thing that you’re missing right HERE AND NOW. Fill yourself with the feeling of gratitude and joy for having what you want right now. Is it hard to find these feelings, hard to know how they feel? Pretend. Fake it til you make it. There is so much power in the imagination, more than we think. The imagination is one of the doorways to contact with energies.

To quote one of my favorites, Albert Einsten:
“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.”

Read Full Post »