Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘bankomat’

(Scroll down for English version)

Är du som jag har du upplevt detta ett antal gånger. Att du tänker en flyktig tanke, avvisar den som nonsens – bara för att senare ångra dig då det visade sig varit en riktigt bra ingivelse.
Ta som exempel denna morgon; det regnade och innan jag gick hemifrån fick jag tanken att jag kanske borde ta med ett par extra strumpor. Men jag nobbade idén pga att  jag tidigare aldrig blivit blöt om strumporna med de skor jag skulle använda. 

Vad hände? Jag fick hänga strumporna på elementet när jag kom till jobbet.

Eller den gången jag passerade genom stans lilla centrum, tänkte att jag behövde ta ut pengar från bankomaten, men beslöt att, istället för att välja en av fyra bankomater på stan, fortsätta hemåt och använda bankomaten som finns efter vägen.

När jag väl kommer fram är bankomaten stängd.

Om du är som jag så bannar du dig rätt rejält för varje gång du inte lyssnar på den där lilla rösten.

Så dagens tips är; lyssna på Den Lilla Rösten!
Det lönar sig.

If you are like me then you have experienced this several times. That you have a fleeting thought, then reject it as nonsense – only to later regret it when it turned out to have been a rather good idea.
Take for example this morning; it was raining and before I left for work I had the thought that perhaps I should bring an extra pair of socks. But I turned down the idea because I have never gotten soaked socks while using the shoes I intended to wear.

What happened? Once I got to the office I had to hang my socks on the radiator.

Or that time I passed through the town’s small center and remembered that I had to get some cash from an ATM, but decided to, instead of choosing one of four ATM machines in the center of town, continue homeward and use the one I would pass later on my way.

When I get to that ATM machine, it’s closed.

If you are like I am, then you scold yourself quite a bit every time you catch yourself not having listened to that little voice.

So, tip of the day is; listen to The Little Voice!
It pays off.

Read Full Post »