Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘90 sekundersregeln’

I ett tidigare inlägg  skrev jag om hur ord har energi och att vårt bemötande av andra har större betydelse än vi kanske tror. Häromdagen hörde jag talas om 90 sekundersregeln för första gången som i stort säger samma sak: de första 90 sekunderna som du möter en person har större betydelse än de följande 2-3 timmarna. Detta gäller inte bara din familj och dina vänner, utan arbetskamrater, kunder m fl.

Jag påmindes om detta idag när jag talade med en person jag känner väl och vi kom in på den gratistidning som delas ut till alla hushåll här i vår stad. Hon sa att nu för tiden bläddrar hon igenom den och sen slänger den, när hon förut brukade läsa den. Varför? Därför att hon en gång mötte mannen som äger tidningen och han var så otrevlig att hon nu har ett bestående negativt intryck av honom och det blir en kedjereaktion som berör allt som har med honom att göra. Jag känner väl igen mig i hennes resonemang vad gäller mina egna livserfarenheter och det tror jag många andra gör också, om inte alla.

Men tänk i längden vilka kedjereaktioner det kan skapa, bara för att (som i exemplet ovan) en person var otrevlig mot en annan. Man berättar för sina vänner och bekanta om hur man bemöts och dessa i sin tur kanske påminns om det varje gång de ser gratistidningen. Kanske de själva berättar vidare för andra och på så sätt sprids ryktet. Visst är det möjligt att ägaren till tidningen bara hade en dålig dag, var stressad eller uttryckte sig klumpigt… men den första dominobrickan föll och sen nästa…

In a previous  post I wrote about how words have energy and that our way of treating others have a bigger impact than we perhaps think. The other day I heard of the 90 second rule for the first time and it says basically the same: the first 90 seconds you meet a person has a bigger impact than the following 2-3 hours. This isnät just regarding your family and friends , it regards work colleagues, customers etc.

I was reminded of this today when I spoke with a person I know well and we talked about the free magazine that is distributed to all households in our town. She said that nowadays she only flips through it and then throws it out, when she used to read it. Why? Because she once met the owner of the magazine and he was so rude to her that she now has a permanent negative impression of him and it becomes a chain reaction which touches everything that has to do with him. I can very well relate to her reasoning from my own life experiences and I think many others can too, if not us all.

But think about what chain reactions it can create in the long run, just because (as in the example above) a person was rude to someone else. You tell your friends and acquaintances how you were treated and they in turn perhaps are reminded of it everytime they see that free magazine. Perhaps they themselves tell others about it and that way the rumor spreads. Sure, it’s possible that the owner of that magazine was just having a bad day, was stressed or expressed themselves clumsily… but the first domino fell and then the next…

 

 

 

 

Read Full Post »